คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ต.ค. 62 / อ่าน 117  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา ประกอบด้วย 1.นายเฉลิมพงษ์  พิมพ์เทพ 
2.นายพีรพัฒน์  เย็นใจ และ 3.นายอับดุลลา  เจกหามะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชยในการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และได้แสดงผลงานการออกแบบที่ central festival hatyai
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready