คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 62 / อ่าน 93  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ปิ่นสุวรรณ และนางสาวจามจุรี สังข์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปะการออกแบบ ที่ได้รับรางวัล The Design Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) “Circular Way” SCG The Challenge 2019 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน กับโครงการ “The Challenge – Packaging Design Contest 2019” ซึ่งจัดโดยธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และร่วมกันพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย โดยมีโจทย์การออกแบบภายใต้แนวคิด “Move towards a Circular Way” บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม “Marketing & Design Camp” และชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready