คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ต.ค. 62 / อ่าน 69  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวาดภาพศิลปะบนผนัง ณ โรงเรียนคลองแหอัจฉริยะ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนำทีมโดย ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์ ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง และนิสิตชั้นปีที่ 3/2562 ของสาขาทัศนศิลป์ โดยได้ร่วมกันเขียนจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 เพื่อนำศิลปะเข้าไปเติมเต็มจินตนาการให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนคลองแหอัจฉริยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready