คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ต.ค. 62 / อ่าน 230  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สีดำอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 จากผลงานสื่อผสมบนแผ่นไม้ที่มีชื่อว่า ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า หมายเลข2 โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเครือญาติที่ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตชนบท ผ่านเทคนิคการตอกหนังตะลุงแบบโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้สี ทำให้เกิดความงามที่แตกต่างของโครงหน้าต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากของคนในครอบครัว โดยผลงานชิ้นนี้มีความดิบและความซื่อในเรื่องการแสดงอารมณ์บนใบหน้า ประกอบกับวัสดุที่ใช้คือหนังวัวและเทคนิคการเย็บมือในจุดเชื่อมต่อของการแสดงอารมณ์ ทำให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นและน่าสนใจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready