คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 62 / อ่าน 219  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready