คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 62 / อ่าน 71  / 


    ประมวลภาพโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready