คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 62 / อ่าน 68  / 


ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 และมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready