คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ค. 62 / อ่าน 65  / 


ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready