คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.พ. 62 / อ่าน 68  / 


การประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเรียนเรียน ๑๗
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready