คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 62 / อ่าน 95  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตติยา แหละหมัน นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 ในชื่อชุดผลงานสัจจะความจริงจากใบบัว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready