คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 62 / อ่าน 74  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบราราชาภิเษก ระดับจังหวัด ณ ลานสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready