คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 62 / อ่าน 92  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready