คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ค. 62 / อ่าน 77  / 


ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการ "Aesthetic Aholic Art Thesis" นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ Songkhla Art Mill หอศิลป์สงขลาในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready