คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค. 62 / อ่าน 65  / 


ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” (Happy Money) ภายใต้โครงการสร้างสุขในองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Happy Workplace : Happy Work-life@Fine-Art) โดยวิทยากรคุณเฉลิมพล เนียมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน 17 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready