คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 เม.ย. 62 / อ่าน 96  / 


       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงถวามยินดีกับวง White Shadow นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดดนตรีงาน Trang Music Award 2019 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ในรุ่นบุคคลทั่วไปและได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม รางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยม รางวัลมือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready