คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 3 เม.ย. 62 / อ่าน 65  / 


กงสุลใหญ่ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแด่นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 5 คน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวมาเลเซียเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อควรตระหนักในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามโครงการ "SHARE AND AWARE" และท่านได้ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้ช่วยเหลือให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จลุล่วงในครั้งนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready