คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค. 62 / อ่าน 65  / 


   ประมวลภาพการแสดงละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร (เค้าโครงเรื่องจาก ราตรีนิมิตกลางคิมหันต์ A midsummer night’s dream ของ วิลเลียม เชคสเปียร์) เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต ละคร 1 ชม.  โดยผลงานการออกเครื่องแต่งกายสำหรับละครของนิสิตวิชาเอกการละครชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการออกแบบฉากโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบและสร้างฉากประกอบการแสดง2 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ร่วมด้วยนักแสดงจากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready