คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 62 / อ่าน 146  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการแข่งขันมโนราห์ดาวรุงชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๖๒ ในงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ๒๕๖๒ โดยมีนิสิตของสาขา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
1.นางสาวรัตนาวดี ทองมา ชั้นปีที่3
2.นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร ชั้นปีที่3
3.นางสาวกาญจนา นุ่นสงค์ ชั้นปีที่4
4.นางสาวรุ้งนภา ชุมประเสริตฐ์ ปีที่4
5.นางสาวธัญธิตา บุตรคง ชั้นปีที่4
6.นายรัตนพล กาญจนารักษ์ ชั้นปีที่4
7.นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์ ชั้นปีที่4. 
และมีผู้ควบคุมทีม ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ อาจารย์วิระเดช ทองคำ
ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ 
สำนักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.




คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready