คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ย. 61 / อ่าน 222  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรโรจน์  ศรียะพันธุ์  อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ3 เหรียญทองแดง ในชื่อชุดผลงาน สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้ หมายเลข3 จากการประกวดโครงการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โโยมีการจัดแสดงชิ้นงานในระหว่างวันที่ 9 - 28 ตุลาคม 2561 ณ พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready