คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 61 / อ่าน 274  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดำรง  ชีวะสาโร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready