คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 ม.ค. 62 / อ่าน 76  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชกานต์ ชูอินทร์ และ นางสาวโสภาวดี เสนาคชวงศ์ นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ที่ได้ร่วมแสดงผลงาน จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทยกรุงไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready