คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 ม.ค. 62 / อ่าน 134  / 


      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตติยา แหละหมัน นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทย โดยมีผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready