คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 62 / อ่าน 107  / 


   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายทวีพงศ์ ชูศรี นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลง The Fast Track Season 1 โดย Producer House เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready