คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค. 61 / อ่าน 74  / 


นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หนึ่งในคณะพัฒนาระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตไทย สู่สากล ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น https://we.tsu.ac.th/?p=2937
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready