คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 มิ.ย. 61 / อ่าน 98  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ที่ได้รับการคัดเลือกผ่าน 1 ใน 15 ทีม สุดท้ายจากทั่วประเทศ ในกิจกรรมค่ายประกวดละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) โดยมี ดร.ธนภรณ์  แสนอ้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready