คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค. 61 / อ่าน 99  / 


   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ไทย) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย ในระดับอุดมศึกษา จากโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready