คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธ.ค. 60 / อ่าน 69  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1" ณ ห้องบรรยายใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 4 (ห้อง 17401) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำรองบัตรได้ที่ โทร 0640457304 (หวาน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready