คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย. 60 / อ่าน 130  / 


     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิเดช เสียงเส้ง (เอ็ม) นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready