คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ย. 60 / อ่าน 142  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ "Brand Identity & Desing  Trend  forStartup 4.0" โดยในงานจะพบกับ คุณสมชนะ  กังวารจิตต์   นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก  กรรมการผู้จัดการบริษัท Prompt  Design มาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready