คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ต.ค. 60 / อ่าน 86  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

-   link รับสมัคร นิสิต

-  ไฟล์ pdf รายละเอียดการรับสมัครในภาพรวม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready