คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.ย. 60 / อ่าน 99  / 


     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีคกับ นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (นายธนพล ขวัญทองยิ้ม) ได้รับคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงานด้านศิลปะ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 5-14 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐอิตาลีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready