คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 60 / อ่าน 99  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2560  ในชื่อผลงานสร้างสรรค์ ชุด "ปลานิล" ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ สายฝน  ไฝเส้ง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready