คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 60 / อ่าน 77  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเรียญเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

กำหนดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready