คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค. 60 / อ่าน 71  / 


    ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" ขึ้น โดยแบ่งเยาวชนผู้เข้าประกวดออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

    บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ตัดสินผลงานที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 462  ชิ้น จากจำนวนระดับอนุบาล 37 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนต้น 68 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  79 กลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 140 กลุ่ม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 138 กลุ่ม ผลการตัดสินมีผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล และผลงานร่วมแสดง จำนวน 116 ชิ้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หมายเหตุ : กรุณาช่วยตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1704, 0 7431 7619 

  กำหนดการ

  ประกาศ
 
  ระดับอนุบาล
 
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
 
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready