คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย. 60 / อ่าน 101  / 


        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชื่อผลงานเรื่อง มหัศจรรย์แห่งแสงทไวไลท์ กับ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.1 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready