คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย. 60 / อ่าน 108  / 


        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคโปสเตอร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชื่อผลงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์ลูกหยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.1 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready