คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ต.ค. 59 / อ่าน 95  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ขวัญทองยิ้ม นิสิตชั้นปีที่4 สาขาทัศนศิลป์เอกศิลปะไทย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่7คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready