คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 ส.ค. 59 / อ่าน 91  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิพล สุพรรณพงศ์ นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready