คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 ส.ค. 59 / อ่าน 80  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร นิสิตสาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" ในการประกวดผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่33 จากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready