คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 ส.ค. 59 / อ่าน 73  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Sprite music โดยชนะเลิศจาก 21 วงทั่วภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ งานเกษต ม อ หาดใหญ่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready