คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 59 / อ่าน 94  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ตามหา 5 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม โดยทั้ง 5 ภาพ เป็นภาพที่ทรงประกอบพระกรณียกิจในหลายพื้นที่
 
ภาพที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี 2538 ขณะทรงทอดพระเนตรการสานเสื่อกระจูด ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
ภาพที่ 2 ปี 2547 ทรงฉายพระรูปขณะเก็บผลสตรอเบอรี่ในแปลง ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 
ภาพที่ 3 ในปีเดียวกัน ทรงป้อนอาหารลูกแกะ ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
 
ภาพที่ 4 ปี 2556 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักแสดงเข้าเฝ้าเพื่อฉายพระรูป
 
ภาพที่ 5 เมื่อปีที่แล้วเป็นภาพที่พระองค์ทรงช่วยปฐมพยาบาลสมาชิก พอ.สว.คนหนึ่งที่เกิดเป็นลม ขณะทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก
 
ซึ่งการที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศตามหาก็เพื่อนำบุคคลในภาพ มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรที่งดงาม และน้ำพระทัยพระเมตตาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready