คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 มิ.ย. 59 / อ่าน 99  / 


       อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ "อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง" ที่ได้รับพระราชทานรางวัลช้างเผือกครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการคัดเลือกผลการตัดสินรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ "สัมพันธภาพและความรัก Inspired by Japan" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก โดยอาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ จากชื่อผลงาน เสียงกระซิบ, สีอะคริลิคบนผ้าใบ,205 x 170 ซม. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready