คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 8 เม.ย. 59 / อ่าน 92  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดงโนรา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready