คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 3 มี.ค. 59 / อ่าน 170  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง ที่ได้รับการคัดเลือกผลการตัดสิน                     
รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ "สัมพันธภาพและความรัก Inspired by Japan" 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก      โดยได้รับรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ จากชื่อผลงาน เสียงกระซิบ, สีอะคริลิค บนผ้าใบ,205 x 170 ซม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready