คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.พ. 59 / อ่าน 72  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 13 เมษายน 2559คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready