คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย. 58 / อ่าน 67  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง  อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จาก การประกวด Krungthai Art Awards ครั้งที่ 1 ในชื่อชุดผลงาน ปลาตัวใหญ่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready