คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 66 / อ่าน 16  / 


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางในการเจรจา

ความร่วมมือกับ

National Chengchi University

ประเทศไต้หวัน และการจัดตั้ง

"ศูนย์ศิลปกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready