คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ต.ค. 66 / อ่าน 42  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ 
ในหัวข้อเรื่อง
“ มัดรวมสูตรสร้างคอนเทนต์
ศิลปะการแสดงให้ปังใน TIKTOK ”

วิทยากร
- อาจารย์พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ 
นาฏศิลปินอวุโสละครพระ 
สำนักการสังคีตกรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม
- คุณนลินฑา กิตติวรรณ หรือป้าปุ๋ย
คณะไทยมีดี Thai mee dee 
Thai Cultural Artist
- คุณสุทิน โคตะถาหรือ
คุณพีทพามานา จากแอคเค้าท์ 
pete_pamana  TikTok creator ชื่อดัง 

ผู้ดำเนินการเสวนา
   นางสาวอรทัย ทองโท ศิษย์เก่าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

วันที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 12.30 - 17.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์
 Cisco Webex Meetings 
และสามารถรับชม Facebook Live 
ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine 
and Applied Arts TSU

  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา 
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code 
ด้านล่างนี้
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 50 ท่าน เท่านั้น !
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
โทร : 094-5914106 ( ฟลุ๊ค )
        095-4209272 ( เหมียว )

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready