คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 66 / อ่าน 33  / 


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗ (อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ https://forms.gle/9sWiRmbEetczFSwd9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. ๐๘๙-๑๔๐-๒๒๒๔ (ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์)
12:29 X Z-Realz ฝากพี่ลงในเว็บไซต์ด้วยนะครับ

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready