คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ย. 66 / อ่าน 59  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิลปินรุ่นใหม่

นายวุฒิชัย สุดเดช นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

นางสาวนัฐฐินันท์  ศรีแก้วแฝก นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกจิตรกรรม ได้รับเกียรติบัตร

จากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14  ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ให้มาต่อยอด พัฒนาแนวความคิดในการสร้าวสรรค์ผลงาน พัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยศิลปินแห่งชาติ และมีการคัดเลือกตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ดำเนินการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2566

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready